Fremmedsprog og sprogkundskaber på CV

Gustav Tornby

Skribent

Udgivelsesdato
Kategori

CV

Prøv vores platform i dag!

Prøv platformen gratis i 7 dage og få fuld adgang til vores CV- og ansøgningsbuilder samt en masse andre fede features.

Opret konto

Mere end halvdelen af verdens befolkning taler mere end ét sprog, og tallet stiger støt. Verden bliver nemlig mere og mere sammensmeltet – særligt når det kommer til arbejdsmarkedet – og der opstår større og flere samarbejder på tværs af hele kloden.

Dette skyldes særligt den digitale udvikling, da den har gjort afstand til en ubetydelig faktor, hvad angår kommunikation verden over og mennesker imellem. Af den grund er sprogkundskaber og fremmedsprog på CV, noget som flere og flere arbejdsgivere vægter højt.

Er du en af de cirka 50 procent, der taler mere end bare ét sprog, kan det derfor være en god ide at skrive det på dit CV, når du er jobsøgende. 

Hvad er fremmedsprog og sprogkundskaber?

Inden du kaster dig ud i at notere dine sprogkundskaber og fremmedsprog på dit CV, er det vigtigt, at du ved, hvad det betyder.

Fremmedsprog er de sprog, som du har tilegnet dig gennem dit liv foruden dit modersmål. Hvis dit modersmål er dansk, og du har lært at tale engelsk i løbet af dit liv, vil engelsk være et fremmedsprog, som du kan notere på dit CV.

Hvornår det er relevant at notere et fremmedsprog på dit CV, afhænger dog af flere ting. Dette kan du læse mere om i de følgende afsnit.

Sprogkundskaber er, hvor godt du taler det pågældende fremmedsprog. Hvis du har lært engelsk i folkeskolen, men ikke har brugt det siden, er det for eksempel en god chance for, at du ikke skal markere engelsk som det, du er stærkest i.

Har du omvendt brugt engelsk videre i dit liv – for eksempel på dit arbejde, under din uddannelse mv. – kan du markere, at dine sprogkundskaber er avanceret. Hvordan du markerer dette, kan du finde inspiration til i sidste afsnit.

Hvorfor er det vigtigt med sprogkundskaber på sit CV?

Som nævnt i indledningen er der gennem de sidste mange år opstået sammensmeltninger og samarbejde på tværs af kloden – også inden for arbejdsmarkedet. Derfor er det relevant at vise en potentiel arbejdsgiver, at du har muligheden for at indgå i disse tværnationale samarbejder.

Det er dog forskelligt, hvor tydeligt du skal markere dine fremmedsprog og sprogkundskaber på dit CV. Dette afhænger særligt af to ting; hvordan det er relateret til stillingen og dit kompetenceniveau.

Hvis det er et krav til stillingen, at du skal kunne tale andre sprog end dansk, er det vigtigt, at du markerer dine fremmedsprog tydeligt. Det samme gælder, hvis du har høje kompetencer inden for et fremmedsprog – også selvom de ikke er et krav for stillingen.

Uanset hvilken stillingen eller branche du søger inden for, vil det altid være relevant at kunne tale flere sprog. Disse er nemlig gavnlige hvad end det handler om kundeservice, udenlandske kontorer eller klienter.

Når det er sagt, er det en god ide at prioritere placeringen af dine fremmedsprog og sprogkundskaber i dit CV, efter hvor meget stillingsopslaget lægger vægt på det.

Hvordan kan sprogkundskaber se ud på et CV?

Dine sprogkundskaber kan placeres stort set alle steder i dit CV, men som nævnt i forrige afsnit, er det vigtigt, at du placerer det korrekt, alt efter hvor stort et krav det er for stillingen.

Hvis det er et stort krav for stillingen, er det en fordel at markere dine sprogkundskaber i margenteksten. Dette er en iøjnefaldende placering, og er derfor god, hvis du vil vise dine sprogkundskaber ekstra meget frem.

Når du skriver om dine erhvervserfaringer, kan du skrive, hvordan du har brugt fremmedsprog i dine tidligere jobs som et underpunkt.

Hvis et fremmedsprog har været en stor del af din uddannelse, kan du også markere dine fremmedsprog her. Det kan du gøre ved at lave et underpunkt, hvor du beskriver, hvordan sproget har spillet en rolle i din uddannelse.

Dette gælder for eksempel, hvis du har læst en uddannelse på et fremmedsprog eller været på udlandsophold.

Du kan også placere dine sprogkundskaber under afsnittet om personlige detaljer eller specielle kompetencer. Disse afsnit er som regel placeret nederst, og du skal derfor kun placere dine sprogkundskaber her, hvis de ikke har en stor betydning for stillingen.

Inden du beslutter, hvor på dit CV du skal placere dine sprogkundskaber, skal du også vurdere dine færdigheder inden for dine fremmedsprog. Som regel kan det inddeles i seks forskellige niveauer: 

0: Du har ingen kendskab til sproget og har aldrig studeret det.

1: Du har basiskundskaber. Du kan gøre dig forståelig og forstå lidt af sproget på det niveau, at du kan hilse, spørge om vej og lignende.

2: Du har begrænsede kundskaber, hvilket betyder, at du kan føre lette samtaler, men har svært ved at benytte sproget i faglige sammenhænge.

3: Du har gode kundskaber, og kan bruge sproget i faglige sammenhænge. Du har dog stadig brug for hjælp til ord og vendinger.

4: Du har meget gode kundskaber. Det vil sige, at du kan tale såvel som skrive sproget uden særlige problemer – både hvad angår privat og fagligt. Du er selvstændig nok inden for sproget til ikke at behøve en hjælpende hånd til at formulere dig og oversætte.

5: Sproget er dit modersmål, eller du har talt sproget intensivt i en længere periode. 

Eksempel på et CV med sprogkundskaber

Som regel er det kun nødvendigt at nævne dine sprogkundskaber på dit CV, hvis de ligger på niveau 3-5 til et stillingsopslag, hvor der lægges stor vægt på de sproglige egenskaber.

Til et stillingsopslag, hvor fremmedsprog ikke er et krav, kan det være relevant også at nævne de sprog du kan benytte på lavere niveau end 3.

Det er aldrig en dårlig ide at nævne, at du taler eller forstår mere end ét sprog. Spørgsmålet består derfor ikke i, om du skal nævne dine sprogkundskaber, men nærmere, hvor du skal nævne dem i dit CV.

Prøv vores platform i dag!

Prøv platformen gratis i 7 dage og få fuld adgang til vores CV- og ansøgningsbuilder samt en masse andre fede features.

Opret konto